Organisasjon

Styret i Pensjonskontoregisteret AS

Styrets leder
Ørjan Støldal Isaksen (DNB Livsforsikring)

Styremedlemmer

Anne Marit Benterud (Nordea Liv Norge)

Berit Bjones (Gjensidige Pensjonsforsikring)

Bjørn Slåtto (Eika Kapitalforvaltning)

Christopher Lunder (Nordnet Livsforsikring)

Inga Beate Fahre (Vestby & Fahre)

Lars-Erik Eriksen (Storebrand Livsforsikring)

Stefi Utne Kierulf Prytz (Finans Norge)

Wenche Seljeseth (Sparebank 1 Forsikring)