Hvordan koble seg på infrastrukturen

Pensjonskontoregisteret AS utvikler og drifter en bransjefelles infrastruktur som håndterer de regulatoriske kravene til egen pensjonskonto. Pensjonsleverandører som har rettslig grunnlag for å tilby egen pensjonskonto kan ta kontakt med Pensjonskontoregisteret for å inngå nødvendige avtaler og integrere seg mot infrastrukturen.

Nedenfor beskrives kort fremgangsmåten for å koble seg på:

Avtaler
Det må inngås en avtale kalt “Bruksrettsavtale” mellom pensjonsleverandøren og ditt selskap. Brukere av Pensjonskontoregisteret må også inngå en tilknytningsavtale med vår driftsleverandør for å få etablert den nødvendige tekniske tilknytning.

Etablere integrasjon mot infrastruktur
Pensjonsleverandørene kommuniserer med infrastrukturen gjennom APIer. Det betyr at data vil mottas og oppdateres gjennom forskjellige APIer. Du vil få nødvendige tilganger til dokumentasjon, og API-beskrivelser.

Kostnader for å være tilknyttet infrastrukturen
Styret i Pensjonskontoregisteret fastsetter hvert år brukerbetaling for å være tilknyttet løsningen. Brukerbetalingen dekker kostnader til løpende  drift, vedlikehold og utvikling. 

Har du spørsmål om hvordan du kobler deg på infrastrukturen? Vi hjelper deg gjerne. Ta kontakt på pkr@finansnorge.no