Om oss

Pensjonskontoregisteret AS ble etablert i 2020. Selskapets formål er å utvikle og drifte en bransjefelles infrastruktur som understøtter  innskuddspensjonsloven og håndterer de regulatoriske kravene til egen  pensjonskonto (EPK) på en robust og sikker måte, og som alle brukere skal  kunne dra nytte av for å fremme friksjonsfrie, transparente og  digitale tilbud til sine kunder. 

Bakgrunn for etablering av denne felles infrastrukturen er endringer i innskuddspensjonsloven i 2019, der alle arbeidstakere i norske innskuddspensjonsordninger skal kunne samle sine pensjonskapitalbevis fra nåværende og tidligere arbeidsforhold og tidligere individuell sparing på en pensjonskonto i arbeidsgivers pensjonsordning.

Selskapet har utviklet et pensjonskontoregister, (forkortet PKR), en bransjefelles infrastruktur for registerføring, samhandling og informasjonsutveksling mellom alle leverandører av egen pensjonskonto, pensjonskaptalbevis og tilknyttede tjenester.

Selskapet eies av alle dagens aktører innenfor markedet for innskuddspensjon.

Du finner kontaktinformasjon til administrasjonen og en oversikt over hvem som sitter i styret for Pensjonskontoregisteret i lenkene under.